Продължете към съдържанието

Теменужка

Прием 2023/2024г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 „ТЕМЕНУЖКА“      

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование

Възстановяване на приема на деца след Covid19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА“ В УСЛОВИЯТА НА „ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ“ Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка Заявление от… Прочетете повече »Възстановяване на приема на деца след Covid19