Теменужка

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 26.07.21        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  19. 07.   Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи,… Прочетете повече »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  19. 07.   Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи,… Прочетете повече »