Продължете към съдържанието

Теменужка

Прием 2023/2024г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 „ТЕМЕНУЖКА“