Теменужка

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование

Възстановяване на приема на деца след Covid19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА“ В УСЛОВИЯТА НА „ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ“ Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка Заявление от… Прочетете повече »Възстановяване на приема на деца след Covid19

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична… Прочетете повече »Психологична подкрепа за училищната общност във Варна

Механизъм за съвместна работа на институциите

1.Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: obhvat@mon.bg 2.Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата… Прочетете повече »Механизъм за съвместна работа на институциите

Малки тв водещи пресъздадоха един ден в телевизията

ПРОЕКТ „ГОЛЕМИЯТ ЛОВ НА РАСТЕНИЯ“ Децата от ДГ „Теменужка“ се включиха в разнообразни дейности насочени към опознаване на околната среда, свързани с проекта „Големият лов… Прочетете повече »Малки тв водещи пресъздадоха един ден в телевизията