Продължете към съдържанието

Добре дошли

Детска градина № 4 „Теменужка“ – гр. Варна е създадена през 1949г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, психолог,  които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работят успешно в екип с Ресурсен и Логопедичен център.

Мисията на ДГ №4 „Теменужка“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.