Продължете към съдържанието

ноември 2012

Образователно направление Игрова култура

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Игрова култура

Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности

Образователно направление Музика

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Музика

Образователно направление Физическа култура

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Физическа култура

Образователно направление Изобразително изкуство

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Изобразително изкуство

Образователно направление Природен свят

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Природен свят

Образователно направление Социален свят

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Социален свят

Образователно направление Математика

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Математика

Образователно направление Български език и литература

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка   С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за… Прочетете повече »Образователно направление Български език и литература