Без такса за ползване на детска градина

Уважаеми родители,

 

Информираме Ви, че
родителитe / настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


Седмица на бащата 2019

Детска градина № 4 „Теменужка“ – гр.Варна се включи  в  „Седмицата на Бащата“ със следните дейности:

 

Втора група, основна сграда

12.11.19 г.

 

1.      „Четем заедно с тати“ – четене на любима приказка на децата от групата от баща

 

 

Втора група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2. „Моята професия“ – баща разказва са своята професия

 

 

Втора „А“ група, основна сграда

 

 

Засаждане на елхичка в градинката към площадката за игра

1.      Подготовка на почвата – 13.11.19 г.

2.      Засаждане на дръвчето – 14.11.19 г.

 

 

 

Трета група, основна сграда

11.11.19 г.

 

1.      „Тате, каква е твоята професия? “ – бащи разказват за професиите си

 

 

Трета  група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2.      „Тате, прочети ми приказка“– литературно четене –бащи, батковци, дядовци

3.      „Семейна работилница“ – изработване на експонати, изработени от природни материали от сръчните ръце на татко заедно с детето.

 

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с играта „Шах“ и „Кубчето на Рубик“

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

14.11.19 г.

 

2.Весели игри на открито – „Сляпа баба“, надбягване на един крак и др.

 

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с професията „Фотограф-оператор“ – среща с бащата на Микаела Ламбова

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

2.      Запознаване с професията „ Корабен механик“ – среща с бащата на Антония Занкова

 

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

12.11.19 г.

17.15 ч

 

1.      Изработване на хранилки за птици

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

14.11.19 г.

 

 

2.      Организиране на изложба „Заедно с моя баща“

 

 

 

Четвърта „А“ група,ф.2

12.11.19 г.

14.11.19 г.

 

 

„С татко е лесно“ –

изскубване на летни цветя, риголване на цветни фигури, плевене и окопаване на подправки /зазимяване/, резитба жив плет, събиране и изнасяне на шума

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

През цялата седмица

 

„С татко е весело“ –весели и забавни игри на открито; представяне на снимки от най-веселите моменти

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

 

 

Работилница с деца и бащи – изработване на различни експонати от отпадъчни материали;  изработване на къщичка за птиции поставянето й на дърво в детската градина

 

 


Механизъм за съвместна работа на институциите

1.Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: obhvat@mon.bg
2.Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

– производители на плодове и зеленчуци…


ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем / физкултурен салон на ул. „Кап. Р. Николов “ №103-А / за образователни цели.
Срок на подаване на документите от 14.05.2019 г. до 28.05.19 г. вкл.от 10.00 до 14.00 часа в сграден фонд -филиал на ул.“Кап .Р.Николов “ № 103 -А.

Провеждане на конкурса-

29 .05. 2019 от 14.00 часа в сграден фонд – филиал на ул. „Кап. Р.Николов “ № 103-А .


ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.
Срок на подаване документите от 29.08.2018 г. до 13.09.18 г. в основна сграда на ул. „Шейново “ № 18 от 10.00 до 14.00 часа .
Провеждане на конкурса- 14.09.2018. от 14.00 ч. в ДГ №4


Гордо задвижван от WordPress