Продължете към съдържанието

Начало

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: 19. 09.   Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: Деца родени 2018 – 2 места за район Младост – Кап. Райчо Николов Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши… Прочетете повече »съобщение

съобщение

От името на ръководството и персонала на ДГ 4 Теменужка,  изказваме огромна благодарност на всички родители, които се отзоваха на призива за подкрепа във Филиал 2. Във връзка с мащаба на щетите от аварията, е направена следната организация: 1 В настоящия момент  за децата е осигурено присъствие в сградата на Шейново 18. Отсъствията на децата… Прочетете повече »съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, поради възникнала авария, Филиал 2 ул. Капитан Райчо Николов, ще преустанови работа до въвеждане на сградата  в изправност. Децата ще бъдат пренасочени към Филиал 1- ул. Цар Сименон 14 и Основна сграда – ул. Шейново 18. При промяна на обстоятелствата ще Ви информираме своевременно.

Прием 2022/2023 г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 "ТЕМЕНУЖКА"      

Информация за прием 2022/2023г.

Информация за родителите Публикувана на: 31.01.2022 ДГ №4 „Теменужка“ Ви уведомява, че в сайта на Община Варна,   прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г. Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022г. Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/ В електронното… Прочетете повече »Информация за прием 2022/2023г.

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ