Продължете към съдържанието

Начало

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  26. 02. 24г.   Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните… Прочетете повече »Съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  23 10. 23 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:  За Четвърта група деца родени 2017г.: 1 място за Филиал 1- ул. Цар Симеон 14 2 места са Филиал 2 -ул. Капитан Райчо 103А Заявления за записване ще… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  25. 09. 23  Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: За Първа  група деца родени 2020г.: 1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Трета група деца родени 2019г.: 1 места за Филиал 2 - ул.… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  18. 09. 23   Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  11. 09. 23    Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:   За Първа група деца родени 2021г.: 1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Първа група деца родени 2020г.: 3 място за Филиал… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  04. 09. 23 Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места,… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  28. 08. 23  Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:  За Първа  група деца родени 2020г.: 2 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Втора група деца родени 2019г.: 2 места за основна сграда -… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  21. 08. 23 Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места,… Прочетете повече »съобщение

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  14. 08. 23  Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за възрастови групи, както следва: За  деца родени 2021г.: 4 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А За  деца родени 2020г.: 3 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А За … Прочетете повече »съобщение

съобщение

информация за свободните места по сгради и възрастови групи. За деца родени 2020г.: 7 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А За деца родени 2019г.: 2 места за основна сграда – ул. Шейново 18 За деца родени 2018г.: 2 места за за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А За деца родени 2017г.:… Прочетете повече »съобщение