Продължете към съдържанието

Начало

СЪОБЩЕНИЕ

 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за възрастови групи, както следва: За деца родени 2019г.: 5 места за основна сграда - ул. Шейново 18 За деца родени 2017г.: 3 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се… Прочетете повече »СЪОБЩЕНИЕ

Прием 2023/2024г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 "ТЕМЕНУЖКА"      

съобщение

От името на ръководството и персонала на ДГ 4 Теменужка,  изказваме огромна благодарност на всички родители, които се отзоваха на призива за подкрепа във Филиал 2. Във връзка с мащаба на щетите от аварията, е направена следната организация: 1 В настоящия момент  за децата е осигурено присъствие в сградата на Шейново 18. Отсъствията на децата… Прочетете повече »съобщение

Съобщение

Уважаеми родители, поради възникнала авария, Филиал 2 ул. Капитан Райчо Николов, ще преустанови работа до въвеждане на сградата  в изправност. Децата ще бъдат пренасочени към Филиал 1- ул. Цар Сименон 14 и Основна сграда – ул. Шейново 18. При промяна на обстоятелствата ще Ви информираме своевременно.

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование