Начало

съобщение

     Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места, както следва:   Деца родени 2018 - 1 място за район Младост - Кап. Райчо Николов Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на… Прочетете повече »съобщение

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 26.07.21        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  19. 07.   Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:   За деца родени 2018г.: 3 места за Район Одесос 7 мeстa за Район Младост – ул. Капитан Райчо 103А За деца родени 2015г.: 5 места за Район… Прочетете повече »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  19. 07.   Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:   За деца родени 2018г.: 3 места за Район Одесос 7 мeстa за Район Младост – ул. Капитан Райчо 103А За деца родени 2015г.: 5 места за Район… Прочетете повече »

Класирани деца – 07.06.2021г.

Списък с класираните деца от първо класиране – 07.06.2021г. – Ул Шейново 18, Филиал 1 – ул. Цар Симеон 14 Списък с класираните деца от първо класиране – 07.06.2021г, – Филиал 2 – ул. Кап. Райчо Николов 103А