Начало

Съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва: Приемат се деца, както следва: За Основна сграда деца родени… Прочетете повече »Съобщение

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: Деца родени 2015 - 1 място за район Одесос Деца родени 2016 - 1 място за район Младост - Кап. Райчо Николов Деца родени 2017 - 1 място за район Одесос Деца родени 2017 - 1 място за район Младост… Прочетете повече »Съобщение

Съаобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва: Приемат се деца, както следва: За Основна сграда деца родени… Прочетете повече »Съаобщение

съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: Деца родени 2015 - 5 места за район Одесос Деца родени 2017 - 1 място за район Одесос Деца родени 2018 - 4 места за район Одесос Деца родени 2018 - 2 места за район Младост - Кап. Райчо Николов… Прочетете повече »съобщение

СЪОБЩЕНИЕ Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“уведомява, че обявява  свободни места за всички възрастови групи, както следва: За деца родени през 2018 г. 6 свободни места за Филиал 2, ул. „Капитан Райчо“ 103А За деца родени през 2017 г. 2 свободни места за Филиал 2, ул. „Капитан Райчо“ 103А За деца родени г. 2015 г. 5… Прочетете повече »

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 26.07.21