Начало

Класирани деца – 07.06.2021г.

Списък с класираните деца от първо класиране – 07.06.2021г. – Ул Шейново 18, Филиал 1 – ул. Цар Симеон 14 Списък с класираните деца от първо класиране – 07.06.2021г, – Филиал 2 – ул. Кап. Райчо Николов 103А

съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва: Приемат се деца, както следва: За Филиал 2 деца родени… Прочетете повече »съобщение

съобщение прием

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: За Първа  група деца родени 2017г.: 1 място за Филиал 1 - ул. Цар Симеон 14 6 мeстa за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Втора група деца родени 2016г.: 1 място за Филиал 2 - ул. Капитан… Прочетете повече »съобщение прием

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19         Правила са изготвени в съответствие заповед на министъра на здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната  и Насоки за работа в детските градини в условията на  COVID-19, изготвени от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването. Целта на тези мерки… Прочетете повече »ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

Често задавани въпроси

След като няма да имаме родителска среща, как ще се процедира, по какъв ред ще се приемат децата? Отговор: Децата  по наредба се приемат до 30 дни считано от 15 септември. С цел плавна адаптация на децата в рамките на тези 30 дни, учителските екип ще изготвят ПРИМЕРЕН график за поетапен прием. Може да заявите… Прочетете повече »Често задавани въпроси

СЪОБЩЕНИЕ относно ПРИЕМА в I група

Надяваме се, че вече сте се запознали с изискванията за прием на деца в първа група (родени през 2017г) . Системата за регистрация на молбите за прием в първа група отваря в 00,00часа на 01.06.2020г и затваря на 15.06.2020г. в 23.59часа. Ако желаете да регистрирате молбата си в администрацията на ДГ №4 „Теменужка“,не е нужно… Прочетете повече »СЪОБЩЕНИЕ относно ПРИЕМА в I група

Възстановяване на приема на деца след Covid19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА“ В УСЛОВИЯТА НА „ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ“ Протокол за почистване и дезинфекция в условията на противоепидемична обстановка Заявление от родителя за посещение на ДГ Декларация за информирано съгласие на родителя ЗАБРАНА за достъпа на външни лица  на територията на ДГ №4 „Теменужка“ Процедура за действие при съмнение или случай… Прочетете повече »Възстановяване на приема на деца след Covid19