Начало

Съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва: Приемат се деца, както следва: Деца родени 2018: С вх.… Прочетете повече »Съобщение

Прием 2022/2023 г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 "ТЕМЕНУЖКА"      

Информация за прием 2022/2023г.

Информация за родителите Публикувана на: 31.01.2022 ДГ №4 „Теменужка“ Ви уведомява, че в сайта на Община Варна,   прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г. Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022г. Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/ В електронното… Прочетете повече »Информация за прием 2022/2023г.

Съобщение

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование