Начало

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищно образование

съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва: Приемат се деца, както следва: За Филиал 2 деца родени… Прочетете повече »съобщение

съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: За Първа  група деца родени 2017г.: 1 място за Филиал 1 - ул. Цар Симеон 14 1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Втора група деца родени 2016г.: 1 място за Филиал 2 - ул. Капитан… Прочетете повече »съобщение

съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва: За Първа  група деца родени 2017г.: 3 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А За Трета група деца родени 2015г.: 3 места за основна сграда - ул. Шейново 18 За Четвърта група деца родени 2014г.: 5 места за… Прочетете повече »съобщение

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Обща информация за проекта На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за… Прочетете повече »Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19         Правила са изготвени в съответствие заповед на министъра на здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната  и Насоки за работа в детските градини в условията на  COVID-19, изготвени от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването. Целта на тези мерки… Прочетете повече »ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

Често задавани въпроси

След като няма да имаме родителска среща, как ще се процедира, по какъв ред ще се приемат децата? Отговор: Децата  по наредба се приемат до 30 дни считано от 15 септември. С цел плавна адаптация на децата в рамките на тези 30 дни, учителските екип ще изготвят ПРИМЕРЕН график за поетапен прием. Може да заявите… Прочетете повече »Често задавани въпроси

Съобщение:

Уважаеми родители на деца родени 2017г. - бъдещите първи групи, Предвид сложността на обстановката с COVID-19 и необходимостта да се спазват всички мерки, свързани с ограничаване на неговото разпространение и контактите между лицата, е целесъобразно и оправдано да не проведем предварително обявенате за 11.08.2020г. и 12.08.2020г. от 18.00ч. родителски срещи. Поради усложнената обстановка, заедно трябва да… Прочетете повече »Съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ относно ПРИЕМА в I група

Надяваме се, че вече сте се запознали с изискванията за прием на деца в първа група (родени през 2017г) . Системата за регистрация на молбите за прием в първа група отваря в 00,00часа на 01.06.2020г и затваря на 15.06.2020г. в 23.59часа. Ако желаете да регистрирате молбата си в администрацията на ДГ №4 „Теменужка“,не е нужно… Прочетете повече »СЪОБЩЕНИЕ относно ПРИЕМА в I група