Продължете към съдържанието

Профил на купувача ЦДГ №4

ЦДГ№4″Теменужка“,гр.Варна-партида на Възложителя-2778

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка ежеднвено на готовахрана за нуждите на ЦДГ№4″Теменужка“,гр.Варна“

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП-02778-2014-0001

Документацията е качена в сайта на 24.06.2014 год.

 

Условия

Решение

Обявление

Решение за прекратяване

Вашият коментар