Продължете към съдържанието

История

ЦДГ 4 Теменужка
ЦДГ 4 Теменужка Варна

Детската градина е открита на 1 февруари 1948 г. Функционират две групи.Именувана е „Рада Тодорова“ ,а от 1964 г. „Лиляна Димитрова“ . След основно преустройство в периода 1972 до 01.09.1974 в сградата на ЦДГ № 4 е разкрита още една група .През 1991 г. по решение на Временен изпълнителен комитет на Общински съвет гр. Варна градината е преименувана в „Теменужка“.

Пръв директор на детската градина е Малина Папазова .

От септември 1954 до септември 1964 г. директор е Веса Фесчиева . В продължение на 28 години до 1982 на този пост е Катя Сулова . След нейното пенсиониране до началото на учебната 1993 начело на градината е Катя Захариева . В периода 1993 -1997 градина длъжността се заема от Антоанета Йорданова. От 16 януари 1997 година директор е Николинка Славчева .

През всички тези години в детската градина са работили учители , които са дарили с обич децата , показали са им пътя на красотата-В.Игнатиева,М.Боянова,С.Лазова,И.Гочева,Е.Назарова, М.Колева,П.Василева,К.Нацева,Ж.Лечева,Я.Касабова,Д.Стойчева ,Ж.Хинтоларска, Л.Владимирова – учител по музика.

Много от децата , за които детството вече е мил спомен ,се връщат в детската градина , водейки деца и внуци .

На 13октомври 2010г. бе открит филиал към детската градина за две групи . Сградата се намира на ул,, Цар Симеон,,№14 – на мястото на дома на д-р Анастасия Головина – дарение за децата на Варна .

От 18 март 2013 г. функционира втори филиал на ул.“Капитан Райчо Николов „№103 „А“ за четири групи.

Вашият коментар