Продължете към съдържанието

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  26. 02. 24г.

 

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва

         за деца родени 2020 г. – Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А

  1. С вх. № 416/19.02.2024 г.
  2. С вх. № 417/19.02.2024 г.
  3. С вх. № 419/19.02.2024 г.
  4. С вх. № 420/19.02.2024 г.

Записването на приетите деца ще се извършва от 26.02.2024г до 16.00ч. на 01.03.2024г. в администрацията на ул. Шейново № 18.