Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  23 10. 23

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

 За Четвърта група деца родени 2017г.:

1 място за Филиал 1- ул. Цар Симеон 14

2 места са Филиал 2 -ул. Капитан Райчо 103А

Заявления за записване ще се приемат от 23.10.2023г. до 16:00часа на 27.10.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.

Резултатите от класирането на децата ще бъде обявено в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 30.10.2023г.