Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  25. 09. 23

 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

За Първа  група деца родени 2020г.:

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Трета група деца родени 2019г.:

1 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Четвърта група деца родени 2017г.:

2 места за Филиал 1- ул. Цар Симеон 14

3 места са Филиал 2 -ул. Капитан Райчо 103А

Заявления за записване ще се приемат от 25.09.2023г. до 16:00часа на 29.09.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.

Резултатите от класирането на децата ще бъде обявено в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 02.10.2023г.