Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  18. 09. 23

 

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

 

 • за деца родени 2021 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 816/11.09.2023 г.
 • за деца родени 2020 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 814/11.09.2023 г.
 1. С вх. № 820/11.09.2023 г.
 1. С вх. № 827/12.09.2023 г.
 • за деца родени 2018 г. – Основна сграда – ул Шейново 18
 1. С вх. № 813/11.09.2023 г.
 2. С вх. № 818/11.09.2023 г.
 • За деца родени 2017г.- Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
  1. С вх. № 819/11.09.2023 г.

 

 

Записването на приетите деца ще се извършва от 18.09.2023г до 16.00ч. на 21.09.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.