Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  11. 09. 23

 

 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

 

  • За Първа група деца родени 2021г.:

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

  • За Първа група деца родени 2020г.:

3 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

  • За Трета група деца родени 2018г.:

2 места за Основна сграда - ул. Шейново 18

  • За Четвърта група деца родени 2017г.:

3 места за Филиал 1- ул. Цар Симеон 14

4 места са Филиал 2 -ул. Капитан Райчо 103А

 

Заявления за записване ще се приемат от11.09.2023г. до 16:00часа на 15.09.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.

Резултатите от класирането на децата ще бъде обявено в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 18.09.2023г.