Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  04. 09. 23

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

 • за деца родени 2020 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 760/28.08.2023 г.
 2. С вх. № 762/28.08.2023 г.
 • за деца родени 2019 г. – Основна сграда - ул. Шейново 18.
 1. С вх. № 776/29.08.2023 г.
 2. С вх. № 787/01.09.2023 г.
 • за деца родени 2018 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 769/28.08.2023 г.
 • За деца родени 2017г.- ул. Капитан Райчо 103А
  1. С вх. № 768/28.08.2023 г

Записването ще се извършва до 16.30 ч. на 08.09.2023г.  /петък/ в Основна сграда – ул. Шейново 18.