Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  28. 08. 23

 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

 За Първа  група деца родени 2020г.:

2 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Втора група деца родени 2019г.:

2 места за основна сграда - ул. Шейново 18

За Трета група деца родени 2018г.:

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Четвърта група деца родени 2017г.:

2 места за Филиал 1- ул. Цар Симеон 14

2 места са Филиал 2 -ул. Капитан Райчо 103А

 

Заявления за записване ще се приемат от 28.08.2023г. до 16:00часа на 01.09.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.

Резултатите от класирането на децата ще бъде обявено в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 04.09.2023г.

Записването на приетите деца ще се извършва от 04.09.2023г до 16.00ч. на 08.09.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.