Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  21. 08. 23

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

 • за деца родени 2021 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 719/14.08.2023 г.
 2. С вх. № 720/14.08.2023 г.
 3. С вх. № 723/14.08.2023 г.
 4. С вх. № 724/14.08.2023 г.
 • за деца родени 2020 г. – Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А
 1. С вх. № 730/16.08.2023 г.
 2. С вх. № 738/18.08.2023 г.
 3. С вх. № 739/18.08.2023 г.
 • за деца родени 2018 г. – ул. Цар Симеон 14
 1. С вх. № 721/14.08.2023 г.
 2. С вх. № 722/14.08.2023 г.
 3. С вх. № 727/16.08.2023 г.
 • За деца родени 2017г.- ул. Капитан Райчо 103А
  1. С вх. № 740/18.08.2023 г.

Записването ще се извършва до 16.30 ч. на 25.08.2023г.  /петък/ в Основна сграда – ул. Шейново 18.