Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  14. 08. 23

 Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за възрастови групи, както следва:

За  деца родени 2021г.:

4 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А

За  деца родени 2020г.:

3 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А

За  деца родени 2018.:

3 места за Филиал 1 – ул. Цар Симеон 14

За  деца родени 2017г.:

2 места за Филиал 2 – ул. Капитан Райчо 103А

Заявления за записване ще се приемат от 14.08.2023г. до 16:00часа на 18.08.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.

Резултатите от класирането на децата ще бъде обявено в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 21.08.2023г.

Записването на приетите деца ще се извършва от 21.08.2023г до 16.00ч. на 25.08.2023г. в администрацията на ул. Шейново № 18.