Продължете към съдържанието

март 1, 2023

Прием 2024/2025г.

ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ 4 „ТЕМЕНУЖКА“