Продължете към съдържанието

съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: 19. 09.

 

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

Деца родени 2018 – 2 места за район Младост – Кап. Райчо Николов

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 20.09.2021г.