Продължете към съдържанието

съобщение

От името на ръководството и персонала на ДГ 4 Теменужка,  изказваме огромна благодарност на всички родители, които се отзоваха на призива за подкрепа във Филиал 2.

Във връзка с мащаба на щетите от аварията, е направена следната организация:

1 В настоящия момент  за децата е осигурено присъствие в сградата на Шейново 18. Отсъствията на децата по семейни причини през този период се извиняват служебно.

  1. Водят се преговори с детски градини в района, които имат свободни помещения за да могат децата  от групата да са заедно до приключването на ремонтните дейности .

Ще Ви уведомим допълнително при готовност на институциите за осъществяване на  т.2