Продължете към съдържанието

Съобщение

Уважаеми родители, поради възникнала авария, Филиал 2 ул. Капитан Райчо Николов, ще преустанови работа до въвеждане на сградата  в изправност.

Децата ще бъдат пренасочени към Филиал 1- ул. Цар Сименон 14 и Основна сграда – ул. Шейново 18.

При промяна на обстоятелствата ще Ви информираме своевременно.