Съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

Деца родени 2018:

  1. С вх. № 83/09.03.2022г.
  2. С вх. № 84/09.03.2022г.

Записването ще се извършва до 16.30 ч. на 18.03.2022г.  /петък/ в Основна сграда и Филиал 2.