Продължете към съдържанието

Информация за прием 2022/2023г.

Информация за родителите

Публикувана на: 31.01.2022


ДГ №4 „Теменужка“ Ви уведомява, че в сайта на Община Варна,   прием в общинските детски градини,  в рубриката „Класиране“ е публикуван графикът на дейностите за прием 2022/2023г.

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022г. до 27.05.2022г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021г. , първа възрастова група, родени през 2019г. и 5 и 6 годишни в подготвителни групи в училище.

Децата от възрасти 2018, 2017, 2016 и 2015г.  до края на учебната 2021/2022г.  кандидатстват по входящ номер на място в детските градини при обявяване на места за текущите класирания, които се публикуват на сайта в рубриката „Актуално“.