Съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

За Основна сграда деца родени 2015:

  1. С вх. № 817/13.09.2021г..

За Филиал 1 деца родени 2017:

  1. С вх. № 807/13.09.2021г..

За район Одесос деца родени 2018:

  1. С вх. № 808/13.09.2021г.
  2. С вх. № 811/13.09.2021г.

За район Младост – Филиал 2 деца родени 2016:

  1. С вх. № 814/13.09.2021г.

За район Младост – Филиал 2 деца родени 2017:

  1. С вх. № 815/13.09.2021г.

За район Младост – Филиал 2 деца родени 2018:

  1. С вх. № 839/17.09.2021г.

За район Младост – Филиал 2 деца родени 2019:

  1. С вх. № 816/109.2021г.
  2. С вх. № 821/14.09.2021г.

Записването ще се извършва до 16.30ч. на 24.09.2021г.  /петък/ в Основна сграда и Филиал 2.