Съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

Деца родени 2015 - 1 място за район Одесос

Деца родени 2016 - 1 място за район Младост - Кап. Райчо Николов

Деца родени 2017 - 1 място за район Одесос

Деца родени 2017 - 1 място за район Младост - Кап. Райчо Николов

Деца родени 2018 - 2 места за район Одесос

Деца родени 2018 - 2 места за район Младост - Кап. Райчо Николов

Деца родени 2019 - 2 места за район Младост - Кап. Райчо Николов

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 20.09.2021г.