Съаобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

За Основна сграда деца родени 2015:

  1. С вх. № 721/30.02021г..

За Филиал 1 деца родени 2017:

  1. С вх. № 719/30.08.2021г..

За район Одесос деца родени 2018:

  1. С вх. № 714/30.08.2021г.
  2. С вх. № 716/30.08.2021г..
  3. С вх. № 718/30.08.2021г..
  4. С вх. № 735/30.08.2021г.

За район Младост – Филиал 2 деца родени 2019:

  1. С вх. № 717/30.08.2021г.
  2. С вх. № 720/30.08.2021г.

Записването ще се извършва до 16.00ч. на 10.09.2020г.  /петък/ в Основна сграда и Филиал 2.