СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“уведомява, че обявява  свободни места за всички възрастови групи, както следва:

За деца родени през 2018 г.

6 свободни места за Филиал 2, ул. „Капитан Райчо“ 103А

За деца родени през 2017 г.

2 свободни места за Филиал 2, ул. „Капитан Райчо“ 103А

За деца родени г. 2015 г.

5 свободни места за Основна сграда, ул. „Шейново“ 18

Подаването на заявления ще се извършва от 8.00 ч. на 16.08.2021 г. до 20.08.2021 г. в Основна сграда и Филиал 2.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на Основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ №4 „Теменужка“ на 23.08.2021 г.