С Ъ О Б Щ Е Н И Е:  19. 07.

 

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

 

За деца родени 2018г.:

3 места за Район Одесос

7 мeстa за Район Младост – ул. Капитан Райчо 103А

За деца родени 2015г.:

5 места за Район Одесос – ул. Шейново 18

 

Подаването на заявления ще се извърщва от 8.30 часа на 19.07.2021г. до 16,00 часа на 23.07.2021г. в основна сграда и Филиал 2.

 

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 26.07.2021г.