съобщение

Спазвайки Наредбата за прием – Община Варна,  Правилата за прием на деца в ДГ №4 „Теменужка“, комисия определена със заповед на директора на ДГ №4 „Теменужка“  извърши класирането на децата, които са подали документи за прием по входящ номер, съгласно обявените свободните места, както следва:

Приемат се деца, както следва:

За Филиал 2 деца родени 2016:

  1. С вх. № 397/25.05.2021г..

За Филиал 2 деца родени 2017:

  1. С вх. № 393/25.05.2021г.

За Филиал 1 деца родени 2017:

  1. С вх. № 394/25.05.2021г.

Записването ще се извършва до 16.30ч. на 04.06.2021г.  /петък/ в Основна сграда и Филиал 2.