съобщение прием

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

За Първа  група деца родени 2017г.:

1 място за Филиал 1 - ул. Цар Симеон 14

6 мeстa за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Втора група деца родени 2016г.:

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Трета група деца родени 2015г.:

5 места за основна сграда - ул. Шейново 18

Подаването на заявления ще се извършва от 8.00 часа на 25.05.2021г. до 16,00 часа на 28.05.2021г. в основна сграда и Филиал 2.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 01.06.2021г.