съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

За Първа  група деца родени 2017г.:

1 място за Филиал 1 - ул. Цар Симеон 14

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Втора група деца родени 2016г.:

1 място за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

За Трета група деца родени 2015г.:

3 места за основна сграда - ул. Шейново 18

За Четвърта група деца родени 2014г.:

5 места за Основна сграда - ул. Шейново 18

3 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

Подаването на заявления ще се извършва от 8.00 часа на 08.02.2021г. до 16,00 часа на 12.02.2021г. в основна сграда и Филиал 2.