съобщение

Ръководството на ДГ №4 „Теменужка“ уведомява, че обявява места за всички възрастови групи, както следва:

 За Трета група деца родени 2015г.:

2 места за основна сграда - ул. Шейново 18

За Четвърта група деца родени 2014г.:

5 места за Основна сграда - ул. Шейново 18

3 места за Филиал 2 - ул. Капитан Райчо 103А

Подаването на заявления ще се извърщва от 8.00 часа на 05.10.2020г. до 16,30 часа на 08.10.2020г. в основна сграда и Филиал 2.

Резултатите от класирането на децата и обявяването на списъка на приетите деца ще се извърши във фоайето на основна сграда, Филиал 2 и в сайта на ДГ № 4 „Теменужка” на 09.10.2020г (петък) в 08.00ч.