Съобщение:

Уважаеми родители на деца родени 2017г. - бъдещите първи групи,

Предвид сложността на обстановката с COVID-19 и необходимостта да се спазват всички мерки, свързани с ограничаване на неговото разпространение и контактите между лицата, е целесъобразно и оправдано да не проведем предварително обявенате за 11.08.2020г. и 12.08.2020г. от 18.00ч. родителски срещи.

Поради усложнената обстановка, заедно трябва да се научим да използваме дистанционен начин на контакт и електронен начин на плащане на такси за посещения в градината.

Очаквайте допълнителна информация!

Вашият коментар