Продължете към съдържанието

Направете го отличник с… игри

За да се справя с училище, у детето трябва да бъдат развити в съответна степен концентрацията, мисленето и въображението. За целта са разработени подходящи игри.

 

ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

„Открий буквата“

За тази игра се използват текстове от някоя стара книга или вестник. За деца от 6-11 години е желателно да са с по-едър шрифт. За да постигнете успех, трябва да занимавате детето най-малко 5 пъти в седмицата по 5 минути. Занятията може да са групови или индивидуални.

Играта се състои в следното: За 5 минути детето трябва да открие и да зачеркне всички намиращи се в текста букви „А“ (или друга) – и малките, и главните, и в заглавието, и в името на автора и т.н. Постепенно правилата се усложняват – Различните букви се зачеркват по различен начин; едновременно се търсят две букви, като едната се зачерква, а другата се подчертава; на едната страница буквите се заграждат с кръгче, а на другата се отбелязват с „лястовичка“ (Tick) и т.н. След това се преброяват пропуснатете и неправилно подчертаните букви.

 

„Намери думата“

На дъска или на чист лист се написват думи, в които детето трябва да намери други, „скрили се“ думи: „град“ в „градина“; „теле“ в „телефон“; „покрив“ в „покривка“; „бор“ в „набор“ и др.

 

„Преплетена линия“

Проследяването на крива линия, особено когато е преплетена с други линии, помага за развитие на съсредоточеността и концентрация на вниманието.

 

ИГРИ ЗА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

„Съставяне на разказ“

В него детето трябва да използва определени думи, за да създаде свързан разказ. Например:

а) момиче, дърво, птица;

б) ключ, шапка, лодка, пазач, кабинет, път, дъжд.

 

„Вълшебни петна“

За начало се правят в средата на лист хартия няколко петна с мастило или туш и листът се сгъва на половина. Листът се разгъва и играта започва – капките са се размазали в интересни петна. Играчите подред казват какви предмети виждат в петната и определят частите им. Печели, който назове най-много предмети.

 

ИГРИ ЗА МИСЛЕНЕТО

„Търсене на аналог“

Назовава се предмет или явление – например „вертолет“. Детето трябва да напише колкото може повече предмети или явления, подобни на даденото. Например: птица, пеперуда – летят и кацат; Влак, автобус – транспортни средства; тирбушон – важните части се въртят. В тази игра се учи отделянето от предметите на разнообразни свойства и оперирайки отделно с всяко от тях, се формира способността да се класифицират явленията по признаци.

 

„Приложение на предметите“

Назовете добре известен предмет, например „книга“. Трябва да се кажат колкото може повече различни начини за приложение на предмета: да се използва за поставка на диапроектор, да се прикрие листче хартия под книгата и др. Тази игра развива способността да се концентрира мисленето нвърху един предмет, уметието да се поставя в най-различни ситуации и взаимовръзки. Да се откриват в обикновенните предмети неочаквани възможности.

 

Източник: children-iq.hit.bg

Автор: Мариана Ташкевич, руски психолог

Вашият коментар