Продължете към съдържанието

Календар на празниците на природата

2 февруари – Международен ден на влажните зони
21 март – Ден на Земята
22 март – Световен ден на водата
1 април – Международен ден на птиците
1-7 април – Седмица на гората
22 април – Международен ден на Земята
15 май – Световен ден на климата
5 юни – Световен ден на околната среда
17 юни – Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
27 юни – Световен ден на риболова
16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой
22 септември – Европейски ден без автомобили
27 септември – Международен ден на туризма
1-12 октомври – Европейска нощ на прилипите
1 октомври – Световен ден на птиците
31 октомври – Световен ден на Черно море
29 декември – Международен ден за опазване на биологичното разнообразие

Вашият коментар