Продължете към съдържанието

Европейска схема УЧИЛИЩЕН ПЛОД

ЦДГ 4 Теменужка участва в европейската схема УЧИЛИЩЕН ПЛОД за предлагане на плодове в детските заведения с финансовата подкрепа на европейската общност.

 

Общи и специфични цели на Схемата „Училищен плод“
Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора…
Подробности

 

Постижения на Схемата „Училищен плод“

 

Нормативна уредба на Схемата „Училищен плод“Вашият коментар