Продължете към съдържанието

Образователно направление Природен свят

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Природен свят“

 

Ориентирането на детето в природата е свързано с овладяване на система от общи представи за природни обекти, техните признаци и свойства, природни явления и закономерности, начини за поведение в природната среда.

 

Ядро „Животински свят“

 • Възприема и пресъздава чрез модели животни и техните части.
 • Назовава и характеризира животни според средата на обитаване.
 • Сравнява и обяснява типични поведенчески реакции на животни в природни местности през сезона.
 • Разбира растежа и изменението на животни в близка среда.
 • Осъзнава необходимостта от грижи за животните и правото им на живот.

 

Ядро „Растителен свят“

 • Назовава растения, техните признаци и се ориентира в частите им.
 • Осъзнава необходимостта от светлина, топлина, въздух, влага и почва за живота на растения.
 • Осъзнава растежа на растенията и необходимите за това условия.
 • Класифицира растения в зависимост от природна местност или сезона.
 • Обяснява отношението на човека към растенията.

 

Ядро „Естествена физическа среда и природни явления“

 • Посочва в природни картини Слънце, Луна, звезди и разпознава промени във времето (слънчево, облачно, ветровито, дъждовно, мъгливо, мразовито, студено).
 • Описва картина на времето в природния календар; в позната природна местност.
 • Извършва елементарни опити с вода и въздух.
 • Обяснява промени на природни обекти при неблагоприятни условия.
 • Описва сезонни промени в природата и обяснява влиянието им върху растения и животни. Разпознава правилата за безопасност при природни бедствия.

Вашият коментар