Продължете към съдържанието

Седмично разпределение

Седмично разпределение на ОФПВ учебна 2019 /20 г.
Дневен режим

ОСНОВНА СГРАДА ул.“Шейново“18

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

ПЪРВА / ПЪРВА „А“ ГРУПА

СУТРИН ОС / ОФПВ
ФК/ ОФПВ
ДФПВ
БЕЛ /ОФПВ
МУЗИКА /ОФПВ
ДФПВ
МАТЕМАТИКА / ОФПВ
ИИ-мод./апл. / ОФПВ
ДФПВ
КТ / ОФПВ
МУЗИКА / ОФПВ
ДФПВ
ИИ-рисуване / ОФПВ
ФК/ ОФПВ-СПИ
ДФПВ/развлечение, здр. стандарт, общуване и етикет /
СЛЕДОБЕД ПИ/ДФПВ
БЕЛ -ХЛ /ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
ОС /ОФПВ
ДФПВ
ПИ/ДФПВ
БЕЛ/ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
ФК/ОФПВ
ДФПВ
ПИ/ДФПВ
МАТЕМАТИКА /ОФПВ
ДФПВ

ЧЕТВЪРТА ,ЧЕТВЪРТА “ А“ ГРУПА

СУТРИН ОС /ОФПВ
МАТЕМАТИКА/ОФПВ
БЕЛ/ ОФПВ
МУЗИКА/ОФПВ
МАТЕМАТИКА/ОФПВ/
БЕЛ /ОФПВ
ФК /ОФПВ
ИИ /ОФПВ-мод./рис.
КТ /ОФПВ
МУЗИКА/ОФПВ
ИИ /ОФПВ – апликиране
ОС/ОФПВ
ДФПВ/развлечение,здравен стандарт, общуване и етикет /
СЛЕДОБЕД ПИ /ДФПВ
ФК /ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
ОС /ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
МАТЕМАТИКА/ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
БЕЛ/ ОФПВ
ДФПВ
ПИ /ДФПВ
КТ /ОФПВ
ФК /ОФПВ-СПИ
ДФПВ

 

ОС – околен свят БЕЛ –Български език и литература ОФПВ- основна форма на педагогическо взаимодействие
ИИ-изобразително изкуство- моделиране/апликиране /рисуване КТ–конструиране и технологии ДФПВ-допълнителна форма на педагогическо взаимодействие
WordPress Data Table

Филиал на ул. „Цар Симеон“ № 14

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

ВТОРА ГРУПА

СУТРИН ОС / ОФПВ

ФК/ ОФПВ

ДФПВ

БЕЛ /ОФПВ

МУЗИКА /ОФПВ

ДФПВ

МАТЕМАТИКА / ОФПВ

ИИ-мод./апл. / ОФПВ

ДФПВ

КТ / ОФПВ

МУЗИКА / ОФПВ

ДФПВ

ИИ-рисуване / ОФПВ

ФК/ ОФПВ-СПИ

ДФПВ
/развлечение,здравен стандарт, общуване и етикет /

 

СЛЕДОБЕД ПИ/ДФПВ

БЕЛ -ХЛ /ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

ОС /ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

БЕЛ/ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

ФК/ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

МАТЕМАТИКА /ОФПВ

ДФПВ

ТРЕТА ГРУПА

СУТРИН ОС / ОФПВ

ФК/ ОФПВ

ДФПВ

 

БЕЛ / ОФПВ

МУЗИКА / ОФПВ

ДФПВ

МАТЕМАТИКА /ОФПВ

ИИ- мод./рис./ОФПВ

ДФПВ

КТ /ОФПВ

МУЗИКА /ОФПВ

ДФПВ

ИИ- апл../ОФПВ

ФК /ОФПВ-СПИ

ДФПВ
развлечение,здравен стандарт, общуване и етикет /

СЛЕДОБЕД ПИ /ДФПВ

БЕЛ -ХЛ / ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

ОС /ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

БЕЛ / ОФПВ

ФК/ ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

МАТЕМАТИКА –ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

КТ / ОФПВ

ДФПВ

Филиал на ул. „Капитан Райчо“ № 103А

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

ПЪРВА „Б“ ГРУПА

СУТРИН ОС / ОФПВ

МУЗИКА/ ОФПВ

ДФПВ

БЕЛ /ОФПВ

ИИ-мод./апл. /ОФПВ

ДФПВ

МАТЕМАТИКА / ОФПВ/ МУЗИКА /ОФПВ

ДФПВ

КТ / ОФПВ

ФК / ОФПВ

ДФПВ

ИИ-рисуване / ОФПВ

ДФПВ/
развлечение,

здравен стандарт, общуване и етикет /

СЛЕДОБЕД ПИ/ДФПВ

БЕЛ -ХЛ /ОФПВ

ФК / ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

ОС /ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

БЕЛ/ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

МАТЕМАТИКА/ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

ФК /ОФПВ-СПИ

ДФПВ

ВТОРА, ВТОРА „А“ ГРУПА

СУТРИН ОС / ОФПВ

МУЗИКА/ ОФПВ

ДФПВ

 

БЕЛ / ОФПВ

ИИ- мод./апл/ ОФПВ

ДФПВ

МАТЕМАТИКА /ОФПВ

МУЗИКА/ ОФПВ

ДФПВ

КТ /ОФПВ

ФК /ОФПВ

ДФПВ

ИИ- рисуване /ОФПВ

ДФПВ/
развлечение,здравен стандарт, общуване и етикет

СЛЕДОБЕД ПИ /ДФПВ

БЕЛ -ХЛ / ОФПВ

ФК /ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

ОС /ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

БЕЛ / ОФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

МАТЕМАТИКА –ДФПВ

ДФПВ

ПИ/ДФПВ

ФК/ ОФПВ-СПИ

ДФПВ

ТРЕТА „А“ ГРУПА

СУТРИН ОС /ОФПВ

МУЗИКА / ОФПВ

ДФПВ

БЕЛ/ ОФПВ

ИИ – ОФПВ

ДФПВ

МАТЕМАТИКА/ОФПВ

МУЗИКА /ОФПВ

ДФПВ

КТ /ОФПВ

ФК /ОФПВ

ДФПВ

ИИ /ОФПВ

ФК /ОФПВ-СПИ

ДФПВ
/развлечение,здравен стандарт, общуване и етикет

СЛЕДОБЕД ПИ /ДФПВ

БЕЛ /ОФПВ

ФК /ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

ОС /ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

БЕЛ /ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

МАТЕМАТИКА/ ОФПВ

ДФПВ

ПИ /ДФПВ

КТ /ОФПВ

ДФП