Продължете към съдържанието

Здравни изисквания

Необходими документи за прием  съгласно чл.4 от  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини на Министерството на здравеопазването

 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Вътрешни правила в „УСХ“ ЕАД при организиране на хранене на деца със специфичен режим на хранене, приети в детските градини на Община Варна