Продължете към съдържанието

Дневен режим

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

ПОЧАСОВ ГРАФИК

ДЕЙНОСТИ

До 08.30

Прием на децата

08.30

Утринна гимнастика

08.40

Закуска

09.00 – 10.30

ЗРС – ОС / ПС / ИППС

10.30

Междинна закуска

10.45

Наблюдения, игри на открито, допълнителни образователни дейности

11.30 / 12.00- в зависимост от възр. гр.

Подготовка за обяд и обяд

13.00

Сън

15.00 / 15.30-в зависимост от възр. гр.

Самообслужване след сън

15.15 / 15.45

Подвижни игри

15.45

Преднамерени ИПС

16.00

Закуска

16.20

ОС, ИПС, ПС

16.45

Дейност по избор

по преценка на учителя

Ежедневно – 5 минутка по БДП

 

Вашият коментар