Продължете към съдържанието

Бюджет

Касов отчет септември 2023г.
Касов отчет юни 2023г.
Касов отчет март 2023г.
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета за 2022г.
Касов отчет септември 2022г.
Касов отчет юни 2022г.
Касов отчет март 2022г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г.
Касов отчет месец септември 2021 г.
Касов отчет юни 2021 г.
Касов отчет март 2021 г.

Бюджет 2021 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г.
Касов отчет 01.20-30.09.20

Отчет 31 март 2020г.

Отчет 31 януари 2020г.

Бюджет за 2020 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.

Отчет 31 март 2019г.

Отчет 30 юни 2019г.

Отчет 31 октомври 2019г.

Бюджет за 2019 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.

Бюджет за 2018 година

Отчет 31 март 2018г.

Отчет 30 юни 2018г.

Отчет 30 септември 2018 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г.

Бюджет за 2017 година

Отчет 30 септември 2017г.

Отчет юни 2017г.

Отчет март 2017г.